Spildevand

BACESS A/S tilbyder i samarbejde med Transform af 1994 ApS – Dansk Rodzone Teknik https://rootzone.dk/ biologisk rensning af spildevand. Denne teknologi fjerner effektivt en lang række organiske stoffer samt kvælstof og fosfor i spildevand. Den naturlige vandrensningsproces foregår ved, at spildevandet kontrolleret siver gennem et korrekt designet og dimensioneret filtreringssystem, der udelukkende er opbygget af naturmaterialer. De mikroorganismer
(bakterier), der findes i spildevandet, udsættes kontinuerligt for aerobe og anaerobe forhold, hvorved det bliver muligt for beplantningens rodsystem (Phragmites) at optage, fjerne og omdanne de skadelige stoffer. Rodzoneteknologien kan desuden med fordel anvendes til effektiv rensning af procesvand fra industrivirksomheder. Efter rensning i rodzoneanlægget kan procesvandet med fordel recirkuleres, hvorved der opnås en optimal udnyttelse af klodens begrænsede vandressourcer. Vi har i mere end 35 år, etableret over 1000 klimatilpasset rodzoneanlæg i 35 lande.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os