Regionshospitalet Randers anvender udelukkende økologiske råvarer i deres patientkøkken, kantine og i ernæringsklinikken. Regionshospitalet Randers har et ønske og en vision om at fastholde deres økologisk madaffald i et økologisk kredsløb, således at madaffaldet kan leveres retur til de økologiske fødevareproducenter i form af biogødning, hvorved det cirkulære kredsløb er etableret. Som projektpartner skulle BACESS A/S udføre den dokumenteret hygiejniseringsproces, som er et myndighedskrav før madaffald må anvendes til jordbrugsformål. Madaffaldet var procesbehandlet i BACESS’ varmkomposteringsanlæg. Efter blot 5-10 dage var madaffaldet
omdannet til en næringsrig og hygiejniseret økologisk biogødning.

BACESS A/S med succes gennemført kontrolleret hygiejnisering af Regionshospitalet Randers økologisk madaffald i april 2021.

Hygiejnisering og recirkulering af næringsstoffer testen var gennemført hos Tinggården v/Henrik Ebbesen, Stadionvej 13, 8970 Havndal i perioden 13/4 – 26/4-2021.Testen var udført ved anvendelse af varmkomposteringsteknologi i BACESS A/S lukket procesanlæg BFP-U21, (Bio Fertilizer Production Unit) og dokumenterer, at den procesbehandlede biomasse har været opvarmet til minimum 70°C, samt opretholdelse af temperaturen (70°C) i minimum 1 time. Herved opfylder biomassen efter procesbehandling miljøstyrelsens krav og anbefalinger iht. BEK. Nr. 1001 af 27/06/2018 – Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1001

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os