Projekter

BACESS A/S arbejder kontinuerligt med forskning og udvikling af cirkulære, bæredygtige og innovative grønne løsninger til glæde og gavn for mennesker, natur og miljø. Vores ønske og vision er, at vi vil bidrage til den grønne omstilling, ved at tilbyde potentielle kunder et reelt grønt alternativ, der driftsøkonomisk som minimum skal kunne matche de traditionelle lineære løsningsmodeller.

MUDP- Waste to Value -Biofertilizer

BOFA – Bornholm viser vejen

Projektets formål; næringsstofbestemmelse og cirkulær ressourceudnyttelse af affaldsstrømme.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os