Organisk affald

Waste to Value – Organisk affald til værdifuld hygiejniseret biogødning.
BACESS A/S varetager alt fra den indledende projektfase til daglig drift og vedligehold af BACESS
biogødningsanlæg. I tæt samarbejde med kunden udarbejdes en business case der bl.a. indeholder en grundig granskning og gennemgang af virksomhedens/landbrugets nuværende omkostningsstruktur, således at forretningsgrundlaget tilvejebringes. Herefter vil du/I som kunde have det nødvendige beslutningsgrundlag for en eventuel grøn og fremtidssikret investering i et bæredygtigt biogødningsanlæg.

BACESS A/S services:

 • Testkørsel af jeres biomasse.
 • Næringsstof analyse af jeres biomasse.
 • Anvendelsesmuligheder af jeres biomasse efter processering.
 • Værdianalyse af jeres biomasse efter omdannelse til biogødning.
 • Design og dimensionering af anlæg for biogødningsproduktion – Tailor made solution.
 • Modulopbygget standard anlæg for biogødningsproduktion – Plug and Play.
 • Rådgivning ved etablering af konsortium for biogødningsproduktion – Eks. Økologiske landbrug.
 • Drift og vedligeholdelse af jeres biogødningsproduktionsanlæg – Leasingaftale.
 • Jordanalyser – Online SoilScan med testresultat indenfor 10 minutter

BACESS A/S har tilegnet sig praktisk erfaring med produktion af hygiejnisk kvalitets Biogødning på grundlag
af følgende affaldstyper/biomasse:

 • Spildevandsslam
 • Husholdningsaffald
 • Have og parkaffald
 • Gartneriaffald
 • Fødevareaffald
 • Fiberfraktion fra Biogasanlæg
 • Hestestrøelse
 • Affald fra grøntsagsproduktion
 • Rest Biomasse fra industrihamp

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os