Nyheder

Danske biogasanlæg kan levere biogødning til et marked i hastig vækst

Danske biogasanlæg kan levere biogødning til et marked i hastig vækst Med en biologisk proces kan biogasanlæg upcycle tørfraktioner fra produktionen til markedet for biogødning, som vækster kraftigt på verdensplan.   Det er ikke noget nyt, at restprodukterne fra biogasanlæg bliver brugt som biogødning på de danske marker. Men det er ikke alle biogasanlæg, som har ... Read more

Waste-free future with BACESS

Waste-free future with BACESS  Bornholm is undergoing a significant transformation in its waste management. BOFA, the island's leading waste management company, has announced an ambitious goal to make Bornholm waste-free by 2032.   The vision is not just a distant dream but an active goal that requires collaboration, technology, and innovation. A crucial step towards this ... Read more

Natural water purifier set for Sustainable Finals at COP28

Natural water purifier set for Sustainable Finals at COP28  Water savings of 70 percent in wastewater treatment through an inexpensive and natural process have propelled TransForm of 1994 into the finals in Dubai with a prize pool of $4 million. In the shadow of Dubai's iconic towers and the prospect of a substantial prize pool ... Read more

Dansk miljøteknologi klar til bæredygtig finale ved COP28

Dansk miljøteknologi klar til bæredygtig finale ved COP28    Vandbesparelser på 70 procent ved rensning af spildevand ved billig og naturlig proces sender TransForm af 1994 i finalen om præmiesum på 4. mio.   I skyggen af de ikoniske tårne i Dubai og med udsigten til en stor præmiesum i horisonten, har det danske firma TransForm af ... Read more

Meet BACESS at TechBBQ 2023

Meet BACESS at TechBBQ 2023 We are excited to announce that BACESS will be participating in TechBBQ, the largest startup and innovation summit in Scandinavia, on September 13 and 14 in Copenhagen. TechBBQ is a great opportunity for us to showcase our biotechnological solutions for sustainable and circular waste management, and to connect with potential ... Read more

BACESS A/S fremmer bæredygtighed i Colombia

BACESS A/S fremmer bæredygtighed i Colombia  BACESS A/S fremmer bæredygtighed i Colombia  Vi er utroligt glade for at dele de positive resultater, som BACESS A/S har opnået gennem vores innovative koncept, Waste2Value, som en del af LCBA/GIZ-projektet i Colombia.  Med en målsætning om at bidrage til bæredygtigheden i Colombia, blev BACESS A/S den 16. juni ... Read more

Et Bornholm uden affald

Et Bornholm uden affald Affaldet på Bornholm skal væk, men på en ansvarlig måde. Derfor ser BOFA lysene potentiale i BACESS’ recirkulationsteknologi   På Bornholm har affaldsvirksomheden BOFA en stor ambition. Øen skal være affaldsfri i 2032. Det er dog ikke noget man bare lige gør uden videre, og derfor startede BOFA i 2018 en udviklings- ... Read more

Øg humusindholdet i jorden med genanvendt organisk affald

Øg humusindholdet i jorden med genanvendt organisk affald  Øget humusindhold i jorden gennem genanvendelse af organisk affald, kan spille en væsentlig rolle i CO2-lagring og reduktion af drivhusgasudledninger.  I dag bliver det organiske affald, vi indsamler, primært brugt til forbrænding og bioforgasning. Men ifølge eksperter er denne praksis ikke den optimale måde at udnytte organisk ... Read more

Dansk gødning styrker regenerative landbrug i Uganda

Dansk gødning styrker regenerative landbrug i Uganda  BACESS A/S samarbejder med den ugandiske regering og WFP for at styrke bæredygtig fødevareproduktion og skabe økonomisk vækst. Den danske virksomhed BACESS har indgået et samarbejde med den Ugandiske regering og World Food Program (WFP) for at søsætte et projekt, hvor lokalt organisk affald i Uganda skal upcycles ... Read more

BACESS vil give verden en hjælpende hånd

BACESS vil give verden en hjælpende hånd  Hos BACESS vil man redde jorden gennem recirkulering af organisk affald. Men BACESS kan ikke gøre det alene, og søger derfor grønne investorer. Det danske firma BACESS A/S, som er baseret i Skørping, har igennem de sidste 20 år været firstmovere på udviklingen af teknologi, som fremmer den ... Read more

Børsen sætter fokus på den bio-cirkulære forretningsmodel

Børsen sætter fokus på den bio-cirkulære forretningsmodel   BACESS’ projekt er udvalgt til Børsen Bæredygtig Cases 2023, som bidrager til at nedbringe CO2-udledningerne og øge genbrug og cirkulære processer i fødevaresektoren.  Børsen Bæredygtig Cases 2023 er en samling af 50 projekter fra danske virksomheder, der har en omsætning på over 50 millioner kroner og som ... Read more

Deltagelse i LOOP-forum KBH fremmer biocirkulære gødningsløsninger

Med BACESS deltagelse i LOOP KBH stedfastes vigtigheden i de biocirkulære løsninger indenfor konceptet “Waste2Value” der skal hjælpe at recirkulerer bioaffald til biogødning  LOOP er et af de førende fora for udveksling af viden og løsninger inden for cirkulær økonomi. Målet er at reducere CO2-udledning og stoppe klimaændringerne ved at omdanne vores lineære forretningsmodel til ... Read more

BACESS A/S fremmer bæredygtighed i Østafrika

På en to-uger lang forretningsrejse i Kenya og Uganda, oplevede BACESS de gode muligheder for samarbejde om en grønnere verden i Østafrika  Tilbage i februar var BACESS på en yderst tilfredsstillende forretningsrejse i Kenya og Uganda. Rejsen var fyldt med møder og besøg hos virksomheder og organisationer, der var interesserede i at samarbejde med BACESS ... Read more

Transform renser spildevand og upcycler slam til briketter for 120.000 flygtninge

Transform renser spildevand og upcycler slam til briketter for 120.000 flygtninge Spildevandet fra skoler og institutioner i flygtningelejren Kyaka II i Uganda renses i et dansk rodzoneanlæg, og upcyclet slam udnyttes som brænde til madlavning.  Rent vand er et must for at højne sundhedsniveauet i udviklingslandene, men teknikker til at få bugt med beskidt vand ... Read more

De første resultater – Initiative for coffee & climate

Øget udbytte ved brug af økologisk gødning: De første resultater fra Initiative for coffee & climate Samarbejdet mellem Hanns R. Neumann Stiftung Africa Ltd (HRNS) og Biofertilizer Africa Ltd. (BFA), BACESS A/S & Transform af 1994 ApS Danmark skal gennemføre fælles handlinger og udveksle erfaringer om klimaændringer og deres påvirkninger på kaffedyrkning samt yde støtte ... Read more

Eksperter i bæredygtige bioteknologiske løsninger

Eksperter i bæredygtige bioteknologiske løsninger  Få bæredygtige løsninger til organisk affald og spildevand med Bacess' ekspertise inden for bioteknologi og cirkulær ressourceudnyttelse Bacess er en virksomhed, der specialiserer sig i udvikling og implementering af bioteknologiske løsninger, med mere end 20 års erfaring inden for området.  Vi er dedikerede i at udnytte ressourcerne i organisk affald ... Read more

Kafferester upcycles til grøn gødning

Kafferester upcycles til grøn gødning  Danske Bacess upcycler grøn gødning baseret på kafferester, der giver mere kaffe på verdens kaffekander og brød på bordet hos i tusindvis af kaffebønder i Afrika.  Kaffe er det næststørste produkt på verdensmarkedet efter olie, hvis man kigger på omsætningstallene, og danskerne er langt fra ene om at starte dagen ... Read more

Økologisk gødningsfirma efterlyser fokus på kompost i landbruget

Økologisk gødningsfirma efterlyser fokus på kompost i landbruget  I USA anbefales brugen af kompost som middel til at nedsætte sygdomspresset på planterne, men i Danmark går det trægt med myndighedernes accept af effekten.  I USA har man i 25 år anbefalet kompost til sygdomsbekæmpelse ved planter.   Lige siden Miljøstyrelsen i USA, (US-EPA) i 1997 offentliggjorde ... Read more

Tilbageblik og et kig mod 2023

Tilbageblik og et kig mod 2023 Året 2022 har budt på meget for Bacess, og vi vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at takke vores fantastiske samarbejdspartnere over hele kloden. Specielt et kæmpe tak til BOFA (Bornholms affaldsselskab), Teknologisk Institut, Biofertilizer Africa Ltd og Hanns R. Neumann Stiftung Africa Ltd. Vi ser frem til ... Read more

Finaleplads i SDG-show gøder jorden for grønne investeringer

Hos Bacess skal nominering til SDG-award bruges til at fange investorernes interesse, så upcyclet biomasse kan blive fremtidens grønne gødning.  Den danske virksomhed Bacess har allerede to demonstrationsanlæg opstillet i Danmark, hvor man ved brug af naturlige processer recirkulerer biomasse og upcycler det til potent gødning. De foreløbige resultater er meget positive, og nu skal ... Read more

Upcycling i samarbejde med kaffeindustrien 

Upcycling i samarbejde med kaffeindustrien  Hos Bacess arbejdes der konstant med forskning og udvikling af cirkulære, bæredygtige og innovative grønne løsninger til glæde for hele kloden – og i starten af 2023 forventes kulminationen på mange års arbejde, når vi opsætter et full-scale biogødningsanlæg med en kapacitet på ca. 40.000 tons/år i Østafrika til gavn ... Read more

Recirkuleret madaffald kan erstatte kunstgødning på markerne

Bacess recirkulerer næringsstoffer og sælger organisk designer gødning, der med udgangspunkt i madaffald kan erstatte 40 procent af den importerede kunstgødning.  I Danmark er størstedelen af landbrugsproduktionen baseret på importeret kunstgødning, og selvom den kunstgødning med de nuværende klima-regnemetoder ikke tæller med i det danske CO2-regnskab, så er det nødvendigt, at vi som nation tager ... Read more

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os