MUDP

BACESS A/S arbejder kontinuerligt med forskning og udvikling af cirkulære, bæredygtige og innovative grønne løsninger til glæde og gavn for mennesker, natur og miljø. Vores ønske og vision er, at vi vil bidrage til den grønne omstilling, ved at tilbyde potentielle kunder et reelt grønt alternativ, der driftsøkonomisk som minimum skal kunne matche de traditionelle lineære løsningsmodeller.

MUDP- Waste to Value -Biofertilizer
BACESS A/S har fået godkendt MUDP (Miljøtenologisk Udviklings- og Demostrationsprogram) projektbevilling fra Miljøstyrelsen. Projektperiode: november 2020 tom. september 2022.

Projektets formål er opnåelse af en EU ETV-verifikation, ved at dokumentere egenskaberne af højtemperaturkompostering til at producere biogødning på basis af organisk affald som husholdnings-, landbrugs- og gartneriaffald, have- og industriaffald, fiberfraktion fra biogas og spildevandsslam samt aske.
Herunder varmekomposteringens evne til at hygiejnisere komposten og biogødningens evne til at recirkulere næringsstoffer, bekæmpe plantesygdomme samt forbedre jordens vandoptagelse.

Samarbejdspartnere:
Teknologisk Institut / Aarhus Universitet / ETA-Danmark

Behandling af Økologisk madaffald – Økologisk Biogødning.

Projektets formål:
Etablering af et økologisk cirkulært kredsløb – fra jord til bord & fra bord til jord. Økologiske landbrug og grøntsagsproducenter er udfordret mht. velegnet økologisk biogødning, eftersom
der er stigende efterspørgsel men et stagnerende udbud. Der er en række årsager til det manglende udbud, men en væsentlig årsag er, at vi ikke fastholder det økologiske affald i et cirkulært økologisk kredsløb. Den ensidige fokus på energiudnyttelse i biogasanlæg er årsag til sammenblanding af økologisk og ikke økologisk biomasse, hvilket er uhensigtsmæssigt for de økologiske landbrug.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os