Biogødningsteknologi

Højtemperaturkomposteringsteknologi
BACESS A/S har udviklet og procesoptimeret højtemperaturkomposteringsanlæg til fremstilling af hygiejniseret biogødning på basis af organisk affald, med en procestid på kun 5-10 dage for frigivelse af plantetilgængelige næringsstoffer.

Teknologien bygger på aktivering og processtyring af de naturligt forekommende mikroorganismer (aerobe og anaerobe bakterier), som naturligt nedbryder organisk materiale og omdanner biomassen til et næringsrigt vækst- og gødningsmedie. Affaldsfraktioner som med fordel kan processeres; husholdnings-, landbrugs- og gartneriaffald, have- og industriaffald, fiberfraktion fra biogas og spildevandsslam samt aske. Alt efter input materialets næringsstofsammensætning vil output materialet med fordel kunne anvendes til gødnings- og/eller jordforbedringsformål i landbrug, gartnerier og hos private haveejere.

BACESS A/S systemanlæg for højtemperaturkompostering og hygiejnisering af organiske materialer består af en special konstrueret bioreaktor, med indbyggede specialkomponenter så som; temperaturfølere, iltsensor, ventilator og biofilter til kontrolleret processtyring og monitorering. Desuden anvendes der i processen kendt teknologi såsom; knuser, mixer og transportør for klargøring og efterbehandling.

Med et korrekt blandingsforhold af de forskellige affaldstyper, samt en korrekt og kontrolleret processtyring, vil temperaturen stige til 70°C indenfor 48 timer og blive holdt i minimum en time, hvorefter biomassen er hygiejniseret, dehydreret og stabiliseret – klar til anvendelse. BACESS A/S systemanlæg for højtemperaturkompostering og hygiejnisering af organiske materialer, kan skaleres og designes efter det specifikke ønske og behov.

BACESS A/S har tilegnet sig praktisk erfaring med produktion af hygiejnisk kvalitets Biogødning på grundlag af følgende affaldstyper/biomasse:

  • Spildevandsslam
  • Husholdningsaffald
  • Have og parkaffald
  • Gartneriaffald
  • Fødevareaffald
  • Fiberfraktion fra Biogasanlæg
  • Hestestrøelse
  • Affald fra grøntsagsproduktion
  • Rest Biomasse fra industrihamp

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os