Luftrensning

BioVentic – Unik biofiltrering for naturlig luftrensning.
Den stigende globale urbanisering bevirker en stigende luftforening i alverdens storbyer, hvor
forureningsgraden og smogvarsel i dag oplyses på samme niveau som nedbør og pollen. Luftbåren
udledning fra landbrugets husdyrsbedrifter udgør i stigende grad et problem for de borgere, der bor og lever i
nærhed til disse husdyrsbedrifter pga. en forhøjet koncentration af ammoniak og sundhedsskadelige
partikler.
BACESS A/S har udviklet et unikt luftrensningssystem – BioVentic – som ved biofiltrering effektivt og
dokumenteret eliminere sundhedsskadelige luftbårne mikropartikler. BACESS A/S tilbyder Tailor made
løsninger, hvor BioVentic installationen projekteres og designes efter det individuelle ønske og behov, for
eksempel ved ønske om eliminering af udledningsgener fra svineproduktion.
Herudover tilbyder BACESS A/S BioVentic standard løsning, bestående af en dekorativ potte med en unik
special udviklet biofiltrering afsluttende med en smuk grøn plante. BioVentic standard løsning finder primært
anvendelse i kontor- og kundemiljøer, erhvervslokaler, offentlige institutioner, såvel som i private hjem.
Dokumenterede effekt resultater:

 • Omdanner forurenet luft til ren luft ved naturlig biofiltrering
 • Effekttestet på 500 kemikalier
 • Reducere bakterie og svampespore i inde luften
 • Reducere støvgener
 • Reducere lugtgener
 • Stabilisere indeklimaet
 • Luftkøling
 • Dokumenteret 50% forøget komfort- og sundhedseffekt
 • Energieffektiv og støjsvag

BACESS A/S services:

 • Design, beregning og dimensionering af luftrensningsanlæg BioVentic – Tailor made solution
 • Analyse af indeklima og rådgivning
 • Standard løsning for luftrensning med BioVentic – Plug and Play
 • Serviceaftale – drift og vedligehold
 • Leasingaftale
 • Indeklima overvågning

Læs mere om vores luftrensningsanlæg BioVentic under menuen – Teknologi

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os