BOFA

BOFA – Bornholm viser vejen

Projektets formål:
Næringsstofbestemmelse og cirkulær ressourceudnyttelse af affaldsstrømme.
Det Bornholmske affaldsselskab BOFA har en ambitiøs vision om et Bornholm uden affald i 2032. Én vision der kræver adfærdsændring, nye tankemønstre og innovative løsninger. BACESS A/S vil i foråret 2021 indlede projektsamarbejde med BOFA. hvor hovedtemaet i projektet er omdannelse af biomasse til værdifuld hygiejniseret biogødning. BOFA indsamler en række forskelligartet organiske affaldsfraktioner fra de Bornholmske erhvervsvirksomheder og fra borgernes private hjem. Dette samarbejde åbner op for tilegnelse af ny viden på området, da BACESS A/S vil bestemme de enkelte affaldsfraktioners næringsindhold før og efter procesbehandling, hvilket kan danne grundlag for en fremtidig Dansk Biogødningsproduktion, baseret på bæredygtighed og cirkulær ressourceudnyttelse af vores organiske affaldsfraktioner. Hos BACESS A/S glæder vi os til at samarbejde med en organisation der aktivt ønsker, at finde nye innovative løsninger på de
klimaudfordringer hele kloden står over for i disse år. (https://zerowastebornholm.com/ )

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os